GeometricalSet als WorkObject definieren

MyPart.InWorkObject = MyGS